پنس کاشت مو

پنس سرک کاشت مو

یکی از ابزار مهم در عمل های کاشت مو بوده که به آن پنس سر کج می گویند .

پنس کاشت مو

در حال نمایش 4 نتیجه