لیپوساکشن بخش وسیعی از لوازم  ، کانولای کشش ، کانولا تزریق ،

کانولا تامیسنت ، کانولا هاروست ، کانولا تک سوراخ ، کانولا سه سوراخ ، و ست نانوفت

یا ست تزریق چربی ، استند ها اساپر سرنگ

در حال نمایش 2 نتیجه