کلیه محصولات جراحی و همچنین ملزومات جراحی ،

شامل: پنس ، دسته بیستوری ، انواع قیچی های جراحی ،

سوزنگیر ها و تیغ های جراحی همچنین نخ بخیه های جراحی می باشد.

در حال نمایش 8 نتیجه