چسب آنژیوکت یک مدل از چسب های پزشکی است که در خونریزی هنگام اتصال آنژیوکت به بدن جلوگیری می‌کند.این چسب مخصوص فیکس کردن آنژیوکت می باشد که به صورت ضد حساسیت تولید میشود.