چسب اتوکلاو نواری چسبنده که با قرار گرفتن در معرض حرارت و در جریان استرلیزاسیون مورد استفاده قرار می گیرد و تغییر رنگ میدهد و در اتوکلاو جهت استریل کردن وسایل جهت اطمینان از استریل نمودن آنها استفاده شود.

هیچ محصولی یافت نشد.