نمایش یک نتیجه

پانچ پوستی سایز 1 میلی متر ( بیوپسی پانچ کای)

برای قیمت تماس بگیرید
پانچ پوستی سایز 1 میلی متر کای  رای نمونه برداری ظریف پوست یا سوراخ کردن پوست ساخته شده است.استریل و آماده به مصرف بوده