در حال نمایش یک نتیجه

دسته بیستوری

برای قیمت تماس بگیرید
دسته بیستوری نوعی از دسته تیغ بوده که تیغ بیستوری بر روی آن قرار داده می شود و دارای دو سایز شماره 3 و شماره 4 می باشد که در جراحی کاربرد دارد.