دستگاه کوتر جراحی بایپولار

در جراحی هایی که استفاده از تیغ جراحی باعث پارگی بافت شده و خونریزی زیادی ایجاد می کند، که این خونریزی باعث کند شدن روند کار جراح می شود با استفاده از دستگاه کوتر جراحی بایپولار ، بدون ایجاد آسیب در بافت، آن را برش داده یا باعث انعقاد آن می شود.

 

در حال نمایش یک نتیجه