دستگاه کوتر جراحی مونوپولار

برای برداشتن انواع خال و انجام امور زیبایی به صورت ظریف و با کمترین اثر به جای مانده، قابل استفاده

در حالی که پلیت کوتر به بدن بیمار متصل شده و جریان ورودی را به دستگاه بر می گرداند

در جراحی بسیار رایج مانند، لاپاراسکوپی، گوش و حلق و بینی و… مورد استفاده قرار می گیرد

دارای سر قلم های مختلف

امکان تعویض سرقلم کوتر برای انجام پروسیجرهای بیشتر

توان و قدرت در کوتر های مونوپولار بیشتر از بایپولار

امکان ایجاد انعقاد سریع با کمترین آسیب به بافت های اطراف

در حال نمایش یک نتیجه