نمایش دادن همه 5 نتیجه

سرسوزن مزوتراپی بنفش گیج 31 طول 13 میلی متر

برای قیمت تماس بگیرید

سرسوزن مزوتراپی گیج 31 طول 13 میلی متر

سایز : G31 × 13mm رنگ : بنفش یا سفید مناسب برای مزوتراپی محتوی بسته : 100 عدد برند : آوا

سرسوزن مزوتراپی گیج 31 طول 4 میلی متر

برای قیمت تماس بگیرید

سرسوزن مزوتراپی گیج 31 طول 4 میلی متر

سایز : G31 × 4mm رنگ : سفید یا بنفش کم رنگ مناسب برای مزوتراپی محتوی بسته : 100 عدد برند : آوا

سرسوزن مزوتراپی گیج 27 طوسی

برای قیمت تماس بگیرید
سرسوزن مزوتراپی گیج 27 طوسی سایز : G27 × 12mm رنگ : طوسی مناسب برای مزوتراپی محتوی بسته : 100 عدد برند خارجی

سرسوزن مزوتراپی زرد گیج 30 طول 4 میلیمتر

برای قیمت تماس بگیرید
سرسوزن مزوتراپی زرد گیج 30 طول 4 میلیمتر سایز : G30 × 4mm رنگ : زرد مناسب برای مزوتراپی محتوی بسته : 100 عدد برند : آوا

سرسوزن مزوتراپی گیج 30 زرد 12 میلی متر

برای قیمت تماس بگیرید
سرسوزن مزوتراپی گیج 30 زرد 12 میلی متر سایز : G30 × 12mm رنگ : زرد مناسب برای مزوتراپی محتوی بسته : 100 عدد