پانچ کاشت مو نوعی تیغ مخصوص برداشت مو بوده که نام های مختلفی ازجمله:

تیغ FIT ، سوزن FIT ، تیغ برداشت مو ، سوزن پانچ ، پانچر برداشت استفاده می کنند.

در حال نمایش یک نتیجه