پانچ FIT (تیغ FIT) یک نوع تیغ مخصوص برداشت مو بوده که نام های مختلفی ازجمله:

پانچ برداشت مو ، تیغ برداشت مو ، سوزن پانچ ، پانچر برداشت استفاده می کنند.

در حال نمایش یک نتیجه